SKANOWANIE 3D ● VR ● FOTOGRAMETRIA ● GIS ● ORTOFOTOMAPY

Dlaczego Arch?  

Bo szczególnie chętnie zajmuję się archeologią i architekturą.

Dlaczego Service?

Ponieważ chcę służyć swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu fotogrametrii i teledetekcji osobom, których zainteresowania związane są
z materialnym dziedzictwem kulturowym.

POMIARY

Do pomiarów wykorzystuję skanery światła strukturalnego oraz fotogrametrię bliskiego zasięgu. Dzięki temu mam możliwość odwzorowania małych obiektów (zabytków ruchomych, detali architektonicznych, płaskorzeźb, inskrypcji) z wyjątkową dokładnością, sięgającą nawet setnych części milimetra.
W przypadku usług fotogrametrycznych istnieją dwa rozwiązania - Ty pozyskujesz materiały do opracowania zgodnie z przesłanymi przeze mnie instrukcjami, a ja zajmuję się ich opracowaniem, lub też ja zajmuję się wszystkim od początku do końca.

skanowanie 3D

skanowanie małych i średnich obiektów światłem strukturalnym z dokładnością nawet 0,05 mm;
lepsza jakość pomiaru, gorsza tekstura

fotogrametria małych obiektów

pozyskanie zdjęć oraz wykonanie modelu 3D ze zdjęć
gorsza jakość pomiaru, lepsza tekstura

fotogrametria średnich obiektów

pozyskanie lub dostarczenie zdjęć przez Klienta zgodnie z przesłanymi instrukcjami oraz opracowanie modelu 3D z ultrarealistyczną teksturą

fotogrametria dużych obiektów

pozyskanie zdjęć z ziemi oraz z UAV oraz opracowanie modelu 3D z ultrarealistyczną teksturą

OPRACOWANIA

PATREON

Pomniki ofiar Wielkiej Wojny

Oddolna inicjatywa zinwentaryzowania na interaktywnej mapie oraz zadokumentowania w 3D jak największej liczby pomników pamięci ofiar Wielkiej Wojny (I Wojny Światowej).

CENNIK

Każde zlecenie traktuję indywidualnie. Z uwagi na zbyt wiele zmiennych wpływających na cenę usługi nie mogę sobie pozwolić na stworzenie uniwersalnego cennika opracowań. W tym miejscu mogę jedynie zapewnić, że ceny są na każdą kieszeń! 

KONTAKT

Jestem absolwentem historii i archeologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyłem również studia z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Od ponad 15 lat zajmuję się fotogrametrią oraz teledetekcją w archeologii, a od ponad 10 lat rozwijam swoje umiejętności w firmie geodezyjnej. 

Tą działalnością zajmuję się „po godzinach”, aby nie stracić kontaktu z przeszłością :)